Sürücü eğitimleri performansı olumlu yönde etkiler


Sürücü eğitimleri performansı olumlu yönde etkiler.

Hiçbir işletme parasını sokağa atmak istemez. Hele eğitim gibi hem zaman hem de parasal maliyeti olan masraf kalemleri kolaylıkla gözden çıkarılabilir. Bu tezden yola çıkarak işletmelerin sürücülerine eğitim aldırırken mutlaka bir takım beklentileri olduğu söylenebilir. Örneğin emniyetli sürüş teknikleri eğitimini aldıran bir işletmenin beklentisi kaza sayılarının düşmesi olmaktadır.

İlerleyen konularda anket formunun oluşturulması ve hangi eğitimlerin ankette neden sorgulandığı anlatılmaktadır. Buradan görüleceği üzere her bir eğitimin verilmesinde işletmelerin beklentileri vardır ki bu beklentiler performans göstergesi olarak düşünüldüğünde işletmeler verdikleri paranın karşılığında olumlu değişimler beklemektedirler.

Buradan yola çıkıldığında dördüncü hipotez “sürücü eğitimleri performansı olumlu yönde etkiler” şeklinde kurulmuştur.
 

 

 

 

İstanbul Ümraniye Anadolu Psikoteknik Değerlendirme Merkezi / Bakanlık Yetkili Kurum