Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik Belgesi Nedir?

Psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme ve değerlendirme yöntemidir. Psikoteknik, fizyolojik ve psikolojik yöntemlerle çalışanı değerlendirir. Amacı bireyi elemek değil, yeteneklerine uygun işe yönlendirmek böylece meslek hastalıkları, iş kazaları ve uyumsuzlukları azaltmak, önlemektir.

Kimlerin Psikoteknik Belgesi Alması Gerekiyor?

Ticari araç kullanan herkesin Psimkotenik değerlendirme belgesini diğer bir adı ile psikoteknik raporunu alması gerekmektedir. Berilen bu rapor 5 yıl süre ile geçerlidir.

 

Ümaraniye Anadolu Psikoteknik Merkezi olarak Sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu kriterlere uygun olarak bu belgeyi vermekteyiz.