Büyük firmalar sürücü eğitimlerine daha fazla önem verirler


Büyük firmalar sürücü eğitimlerine daha fazla önem verirler.

Cosh ve diğerlerinin (2003) “eğitim ve iş performansı arasındaki ilişki”lerin (The Relationship Between Training and Business Performance” incelendiği araştırmada küçük işletmelerin genellikle işbaşı eğitimi verdiğinden bahsedilmektedir. Ayrıca bu tür küçük işletmelerin üst ve orta düzey yöneticilerine de eğitim aldırmadıkları Cosh ve diğerlerinin (2003) bir diğer tespitidir. Aynı çalışmada verilen az sayıdaki işbaşı eğitimlerinin de informal olarak verildiği, yani işlete içinde kıdemli olan bir diğer çalışan tarafından verildiği belirtilmiştir. Tüm bunlar dikkate alındığında Cosh ve diğerleri (2003) küçük firmaların sadece devlet tarafından zorunlu kılınan eğitimleri çalışanlarına aldırdıklarını söylemektedirler.

Eğitimin para ve zaman maliyetleri düşünüldüğünde küçük firmaların bu maliyetlere katlanma yönünde istekli olmayacakları düşünülebilir. Bununla beraber eğitim işi biraz daha fazla bilinç gerektirmektedir. Türk nakliye sektöründe incelenmesi sırasında faaliyet gösteren firmaların %97’sinin küçük firmalar olduğu (K belgesi sahibi) ve bunların bir çoğunun kendi araçlarının şoförleri olarak faaliyet gösteren gerçek kişiler (firma) olduğundan bahsedilmişti. TAM’ın (1999) yapmış olduğu araştırmaya göre sürücülerin sadece %14’ünün orta öğretim ve üzeri diplomaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu öğeler dikkate alındığında küçük firmaların da yeterli bilince sahip olmadığı söylenebilir.

Gerek Cosh ve diğerlerinin (2003) araştırmasına, gerekse de Türk nakliye sektörü ile ilgili verilere bakıldığında sürücü eğitimleri konusunda büyük firmaların daha hassas olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yola çıkarak da birinci hipotez “büyük firmalar sürücü eğitimlerine daha fazla önem verirler” olarak kurulmuştur.


 

 

 

İstanbul Ümraniye Anadolu Psikoteknik Değerlendirme Merkezi / Bakanlık Yetkili Kurum