Sürücü eğitimleri kaza sayısını düşürür


Emniyetli sürüş teknikleri, kaymama, devrilme ve yorgunlukla mücadele eğitimleri başta olmak üzere genel itibariyle sürücü eğitimleri kaza sayısını düşürür.

Genellikle birbirlerinin tamamlayıcısı olan emniyetli sürüş teknikleri, kaymama veya kayma, devrilme eğitimlerinden sadece kayma eğitimine yönelik çalışmalar yapılmış olup bunlarda karşılaşılan sonuçlar aşağıda paylaşılmıştır.

Norveç’te 1979 yılında sürücü eğitim sistemi yenilenmiş ve iki kademeli sisteme geçilmiştir. Bu sistemde oluşturulan en büyük yenilik sürücülere ikinci kademe eğitim olarak akredite edilmiş eğitim firmalarından kayma eğitimi verilmesidir. Yeni eğitim sistemine geçildikten sonra kaza sayılarındaki %17’lşik artışa karşın kaygan zemindeki kazaların %23 arttığı belirlenmiştir. Bu noktada verilen eğitimin başarılı olmadığı söylenebilirken Norveç’liler kaza sayılarındaki artışın kesin bir delil olmamakla beraber eğitim alan sürücülerin kendilerine aşırı güvenmelerinden kaynaklandığını düşünmektedirler (Katila ve diğ., 2003).

Benzer uygulama Finlandiya’da da yapılmış ancak bu ülkede Norveç’in aksine kısmen başarı sağlanıştır. Buna göre kaza sayılarının azalması sağlanamamış ancak en azından artışı engellenmiştir (Katila ve diğ., 2003).

NTSB’nin yaptığı araştırmaya göre ağır vasıtaların karıştığı kazaların %30-40’nın ana sebebi yorgunluk olup, ölümle sonuçlanan kazaların %31’inin ana sebebi de yine yorgunluk ve/veya uykusuzluktur (Gander ve diğ., 2005).

Yeni Zellanda’da yapılan bir araştırmanın sonuçları önceki bölümlerde ele alınmıştı. Burada kısa ele alınacak olursa uykusuzlukla mücadele eğitiminden sonra sürücülerin bir takım alışkanlıklarını değiştirdikleri ortaya çıkmıştır (Gander ve diğ., 2005).

Yapılan görüşmeler sonucunda eğitim firmalarının sözü edilen eğitimleri pazarlarken ortaya koydukları iddia bahsedilen eğitimleri alan sürücülerin daha az kazaya karışacaklarıdır.

Tüm bu unsurlar dikkate alındığında, dünyadaki sonuçlar değerlendirildiğinde yedinci hipotez “emniyetli sürüş teknikleri, kaymama, devrilme ve yorgunlukla mücadele eğitimleri başta olmak üzere genel itibariyle sürücü eğitimleri kaza sayısını düşürür” olarak kurulmuştur.

 

 

 

 

İstanbul Ümraniye Anadolu Psikoteknik Değerlendirme Merkezi / Bakanlık Yetkili Kurum