Tehlikeli madde sektöründe bulunan firmalar daha fazla eğitim verirler


Tehlikeli madde sektöründe bulunan firmalar, diğer sektörlerdeki firmalara oranla daha fazla eğitim verirler

Türkiye’de taşımacılık alanındaki sürücüleri ilgilendiren kanun ve mevzuatlar incelendiğinde genellikle 3 tür sürücüden bahsedilmektedir. Bunlardan ilki yolcu taşımacılığı, ikincisi eşya taşımacılığı, sonuncusu ise tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerdir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde eşya taşımacılığı yapacak olan sürücülerin yurt içi veya yurt dışında çalışma durumlarına göre SRC3 veya SRC4 almaları zorunlu kılınmıştır. Bununla beraber tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin ilave olarak SRC5 belgesi de almaları gerekmektedir. Mesleki eğitim yeterlilik müfredatına incelendiğinde (Tablo3.1) SRC 5 belgesi için ilave olarak 16 saat daha eğitim alınması gerekmektedir. Sadece bu açıdan bakıldığında tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin daha fazla eğitim aldıkları söylenebilir. Öte yandan ilgili kanun maddesi henüz yürürlüğe girmemiş olduğundan çalışma süresince bu sektörde çalışan sürücüler en azından kanuni olarak zorunlu eğitimler açısından eşit şartlardadırlar.

Ancak bu düzenleme tehlikeli madde sektöründe faaliyet gösteren sürücülerin daha fazla eğitim almaları gerektiğine işaret etmektedir ki sektörde faaliyet gösteren firmaların da bu eğitimleri ihtiyari olarak almaları mümkündür. Bununla beraber Avrupa’da tehlikeli madde taşımacılığının ADR’ye tabii olması sebebi ile sürücüler belirli eğitimleri almaktadırlar. Ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu firmaların uygulamaları genele yaymaları yönündeki politikaları dikkate alındığında ülkemizde henüz herhangi bir zorunluluk olmasa da bazı eğitimleri ihtiyari olarak aldırmaları olasıdır.

Yukarıdaki değerlendirmelerden yola çıkarak üçüncü hipotez “Tehlikeli madde sektöründe bulunan firmalar, diğer sektörlerdeki firmalara oranla daha fazla eğitim verirler” şeklinde kurulmuştur.

 

 

 

İstanbul Ümraniye Anadolu Psikoteknik Değerlendirme Merkezi / Bakanlık Yetkili Kurum