Sürücülere oryantasyon eğitimi başta olmak üzere eğitim verilmesi sürücü devir hızını azaltır


Sürücülere oryantasyon eğitimi başta olmak üzere eğitim verilmesi sürücü devir hızını azaltır.

Çörtelekoğlu (2002) işletmelerin çalışanlarını kendilerine göre belirli sebeplerden ötürü eğitime gönderdiklerini söylemektedir ki bu sebeplerden bazıları Çörtelekoğlu (2002) tarafından çalışanları elde tutabilmek ve çalışan motivasyonunu arttırmak olarak tanımlanmıştır.

Sabuncuoğlu ve Tüz (1996) eğitim kavramının motivasyon kavramı ile iç içe olduğundan bahsetmişlerdir. Motivasyonu yüksek olan bir personelin işinden, iş arkadaşlarından kısacası iş ortamından memnun olduğu düşünülebilir. Bu durumdaki bir çalışanın kariyer planını yaparken mevcut durumda çalıştığı firmada uzun yıllar bulunmayı düşünmesi de muhtemeldir.

American Society for Training and Development tarafından yapılan 540 işletmenin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre eğitimli çalışan sayısının toplan çalışan sayısına oranı yüksek olan ve çalışan eğitim harcamaları daha fazla olan işletmelerde çalışan memnuniyeti ve bağlılığının arttığı tespit edilmiştir (Subaşılar,2002).

Ankette sorgulanan eğitimlerden oryantasyon eğitiminin çalışanın işletmeyi daha yakından tanımasına ve kendi geleceği ile ilgili planlar yapabilmesine olanak tanıyacağı için devir hızına etkisi olduğu düşünülebilir. 53 Bütün bu unsurlar dikkate alındığında altıncı hipotez “sürücülere oryantasyon eğitimi başta olmak üzere eğitim verilmesi sürücü devir hızını azaltır” şeklinde kurulmuştur.

 

 

 

İstanbul Ümraniye Anadolu Psikoteknik Değerlendirme Merkezi / Bakanlık Yetkili Kurum