Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Derneği

Mart 2016 tarihine kadar bilinen aktik olarak çalışan bir Derneğimiz maalesef yoktu. Bazı gayretli arkadaşların girişimleri ile Mart 2016'da dernekleşme çalışmaları başlamış bulunmaktadır.

Çalışmalarını hızla devam ettirin ve üye listesini oluşturan derneğin adı "PDİDER - Psikoteknik Değerlendirme İşletmecileri Derneği" olarak belirlendi.

Bir taraftdan sektörün acil çözüm bekleyen sorunları ile ilgilenen dernek yönetimi diğer tarafdan da tüm Türkiye geneline tanıtım çalışmaları yaparak tüm psikoteknik merkezlerini tek çatı altında toplamaya çalışmaktadır.

Psikoteknik Merkezleri Derneğinin yapmış olduğu bu çalışmalar sektörün devamı ve merkezlerin hak ettiği değeri bulma açısından son derece önem arz etmektedir.

Psikoteknik Derneğinin resmi web sitesi şu an yapım aşamasındadır. Dernek sitesi yayına girdiğinde sizlerde parlaşılacak ve sektörle ilgili tüm tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri bu resmi site üzerinde yapılacaktır. 

Faaliyet gösteren Psikoteknik değerlendirme merkezlerinin derneğe üyeliği ve desteği son derece önemlidir.

Psikoteknik Raporu alacak kişilerinde bu derneğe bağlı yetkili Psikoteknik Merkezlerdne "Psikoteknik Raporu" olmalı önemlidir.

 

 

Ümraniye Anadolu Psikoteknik Değerlendirme Merkezi / Sağlık Bakanlığı Yetkli Psikoteknik Değerlendirme Merkezi