C ve L belge türüne sahip olan firmalar eğitime daha fazla önem verirler


C ve L belge türüne sahip olan firmalar, K belge türüne sahip olan firmalara göre eğitime daha fazla önem verirler.

“Türk nakliye sektöründe eğitim”in ele alındığı 5.1. nolu bölümde Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgelerinin gereklilikleri bir tablo ile ortaya konmuştu (Tablo 5.1). Tablo 5.1’e göre K1 yetki belgesine sahip olmak isteyen gerçek kişilerin en az 25 ton, tüzel kişilerin ise en az 75 ton kapasiteye sahip olmaları şart koşulmuştur. K2 belgesi için sadece 1 araç K3 belgesi için ise en az 30 kapasiteye gereksinim vardır. Öte yandan C belgesine sahip olmak isteyen firmaların en az 10 birimden oluşan ve yine en az 300 tonluk istiap haddine; L belgesi sahibi firmalarında da belge sınıfına göre en az 100 ton veya 150 ton kapasiteye, bunun yanında da yine belge sınıfına göre en az 1000 m2 veya 2500 m2 ’lik depo alanlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu sayısal verilerden yola çıkıldığında L ve C sınıfı belge sahibi firmaların K yetki belgesine sahip olanlara oranla daha büyük işletmeler olduğu söylenebilir ki bu durumda H1 hipotezine benzer bir durum ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda sıralanan sayısal veriler dikkate alındığında ikinci hipotez “C ve L belge türüne sahip olan firmalar, K belge türüne sahip olan firmalara göre eğitime daha fazla önem verirler” şeklinde kurulmuştur.

 

 

 

 

İstanbul Ümraniye Anadolu Psikoteknik Değerlendirme Merkezi / Bakanlık Yetkili Kurum